Home

Extranet

IDB Groep

Visie en missie IDB Groep

Bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter maken,

als partner samen met onze relaties

Onze visie

Met document management, moderne communicatiemogelijkheden vanuit applicaties, huisstijlautomatisering en samen-werkingsportalen kunnen wij vraagstukken als ‘papierloos en tijd-, plaats-, methodeonafhankelijk werken’ binnen een organisatie goed beantwoorden. Maar daar stopt onze horizon niet.

 

Marktontwikkelingen, maatschappelijke thema’s en technische innovaties veroorzaken een continue evolutie in de organisatie van bedrijfsprocessen. Deze dynamiek dwingt ons vooruit te kijken en creatieve antwoorden te geven vanuit onze expertise op ICT-gebied. Wij zien kansen voor bedrijven in ketensamenwerking en kennismanagement om aansluiting te houden op de veranderende markt. Inzet en verdere integratie van automatisering, communicatie, intra- en extranet én social media maken dat zeker mogelijk.

 

Onze missie

Bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter maken. Dat doen wij graag als partner samen met onze relaties. Door constant op zoek te zijn naar verbeteringen. Via de implementatie en integratie van innovatieve en duurzame oplossingen in de bestaande infrastructuur. Wij staan voor branchespecifieke oplossingen voor bouw, zorg, onderwijs en groothandel. En voor brancheonafhankelijke oplossingen voor huisstijl en communicatie. Wij doen ons werk met een open, innovatieve en toekomstgerichte blik. Kwaliteit, degelijkheid en een no-nonsense mentaliteit kenmerken onze cultuur.

 

Onze medewerkers

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van IDB Groep. Zonder de inzet onze ontwikkelaars, implementatie-

consultants, netwerkspecialisten en medewerkers van ondersteunende afdelingen houden onze visie en missie geen stand. De diversiteit aan kennis en kunde is groot. De ervaringen die consultants en salesmedewerkers bij relaties en potentiële klanten opdoen en die ontwikkelaars met klantgebruikersgroepen hebben, worden dagelijks vertaald in het doorvoeren van verbeteringen in producten, diensten en service. Wij hechten aan gedrevenheid, transparantie, toewijding, kennisoverdracht en open communicatie.

 

Onze innovatie kracht

Wij zijn overtuigd van de verbindende rol die ICT kan hebben bij een innovatieve product-, dienst- en marktbenadering door onze klant. Innovatie is daarom het sleutelwoord in ons bedrijf. Dit betekent dat we voortdurend in beweging zijn. Onze innovatiekracht putten we uit een drietal bronnen. Allereerst uit de nauwe interactie met onze klanten die met vraagstellingen en behoeften bij ons komen. Vanuit dat standpunt brengen wij onze klanten bij elkaar. Om hen te ondersteunen in gedachtevorming over bijvoorbeeld ketenintegratie en kennismanagement. En in het aanbieden van passende oplossingen.

 

De tweede bron is de interne diversiteit aan kennisgebieden. De passie van medewerkers om de allernieuwste mogelijkheden te onderzoeken en te vertalen naar bestaande en nieuwe oplossingen werkt zeer inspirerend.

Binnen IDB Groep en daarbuiten. Derde en laatste bron betreft maatschappelijke, technologische en markt-

ontwikkelingen. De ideeën, mogelijkheden en problemen waar onze relaties mee geconfronteerd worden, zijn wij het liefst een stap voor. Wij dragen onze visie op bepaalde ontwikkelingen daarom actief uit. Daardoor kunnen nieuwe initiatieven ontstaan. Die samen met onze relaties verder worden uitgedacht en ontwikkeld.

 

 

 

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

 

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement